Integritetspolicy

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder dina personuppgifter som lämnas in till oss via vårt kontaktformulär, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Skylt & Fals kommer alltid att behandla personlig information konfidentiellt och följa gällande lagar om integritet.

Vilka personuppgifter avses?

  • Namn och e-post för att behandla en förfrågan när du fyller i formuläret på vår hemsida www.skyltochfals.se
  • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
  • Om du kontaktar Skylt & Fals lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar oss igen.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas lagligt i syfte för sitt ändamål och endast så länge som det anses nödvändigt eller rimligt. Du har rätt att av Skylt & Fals begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Skylt & Fals låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom lagring av data men också genom drift av våra system.

Cookies och säkerhet

Skylt & Fals använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas, t ex Google Analytics, för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Skylt och Fals använder en säker server där dina personuppgifter behandlas. Tillgång ges endast till individer inom organisationen, samt hos personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Kontaktinformation

Skylt & Fals SOFI AB

Amalia Jönssonsgata 10, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-51 23 11, E-post: info@skyltochfals.se